věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině.

Chci vědět více

souhrnné označení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Ty jsou definovány jako práce a pohyb pracovníka na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sesutím.

Chci vědět více

Naše práce

Proč s námi?

  • 15 let praxe v oboru
  • spolehlivost
  • nové poznatky aplikované v praxi
  • certifikát evropský arborista (ETW)

Certifikáty